Om oss

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med särskild inriktning på trafiknykterhet.
Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger.
Förbundet ska verka för en god miljö. Bilismens miljöpåverkan ska beaktas och begränsas i en takt som ändå möjliggör att bilen kan användas som transportmedel i hela landet.

 

MHF Region Mälardalen har en mycket bred verksamhet. Några exempel:

BARN & UNGA

För att få en säkrare trafik i framtiden satsar vi speciellt på barn och ungdomar. Det gör vi med aktiviteter i samarbete med skolorna som

  • mopedmästare
  • säker cykel
  • reflexkvällar

ALKOLÅS

  • vi arbetar för alkolås i alla motorfordon
  • vi hjälper företag och kommuner med information om olika alkolås, med råd vid upphandling och med utbildning av användarna
  • vi påverkar kommunerna att kräva alkolås vid upphandling av trafiktjänster, exempelvis skolskjutsar och färdtjänst

OPINIONSBILDNING

Vi arbetar genom informations- och utbildningsinsatser för

  • alkohol- och drogfri trafik
  • alkohol- och drogfri barn- och ungdomstid
  • alkohol- och drogfritt arbetsliv