Ratta Ren

Tf regionordförande
Agnetha Silén
070-741 68 46
agnetha.silen@hotmail.com

MHF Mälardalen, c/o MHF Kansli, Byängsgränd 8, 120 40 Årsta.

Kenneth Hagberg, Räfsvägen 7,
18433 Åkersberga.

Mobil: 070-441 92 29
E-post: hagberg36@hotmail.com

Lena Larsson
Nybodavägen 28
17761 Järfälla

Tfn: 08-580 396 86
E-post lena.larsson@la2.se

Ulf Hellgren
Kilby, Vassängen 319
74891 Österbybruk

Tfn: 0174-361 75
hellgren.ulf@bahnhos.se

Nr 1 – 2020
Utgivningdag omkr den 15 mars.
Manusstopp den 20 februari.
Nr 2 – 2020
Utgivningdag omkr den 15 juni.
Manusstopp den 20 maj.
Nr 3 – 2020
Utgivningdag omkr den 15 september.
Manusstopp den 20 augusti.
Nr 4 – 2020
Utgivningdag omkr den 15 december.
Manusstopp den 20 november.

Nr 1
Utgivningsdag: omkr. 15 mars
Manusstopp: 20 februari

Nr 2
Utgivningsdag: omkr. 15 juni
Manusstopp: 20 maj

Nr 3
Utgivningsdag: omkr. den 15 sept
Manusstopp: 20 augusti

Nr 4
Utgivningsdag: omkr. den15 dec
Manusstopp: 20 november

MHF
Box 16, 433 21 Partille

Tfn: 079-3478098

Nya Skaraborgs Tryckeri i Skövde
Bangårdsgatan 6, 541 34 Skövde
Tfn vx: 0500-424540
info@tryckeri.info