Stöd MHF:s jubileumsinsamling för trafiksäkerhetsforskning!

Mycket forskning och kraftfulla åtgärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten. Nu kan du göra en insats för forskningen.

Varje timme dygnet runt görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige. Varje år sker meningslösa dödsfall och många skadas svårt. Mycket forskning och kraftfulla åtgärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten.
Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har funnits sedan 1981 och stödjer viktig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer ny forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och din gåva bidrar till lösningen. I år firar fonden 40-årsjubileum, och vi genomför därför en jubileumsinsamling till verksamheten. Målet är att samla in 100 000 kronor fram till årets slut.

Läs mer!

Forskaren Stefan Holgersson vid Linköpings universitet har gjort en vetenskaplig studie om Polisens trafiksäkerhetsarbete. Holgersson är docent vid Linköpings universitet och professor vid polishögskolan i Oslo. Polisen Sören Wictorsson har också medverkat i projektet.

Rapporten ”Att minska antal dödade och skadade i trafiken – med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete” har granskat polisens trafiksäkerhetsarbete efter omorganisationen 2015. Forskningen har gjorts med bidrag från MHF:s fond för trafiksäkerhet.

Av rapporten framgår att risken att bli kontrollerad är obefintlig på många vägsträckor i landet. Polisens aktivitetsgrad pekar dessutom på att det är en låg grad av polisnärvaro i huvuddelen av landets kommuner, vilket riskerar att drabba möjligheterna att komma tillrätta med olika typer av brottsproblem och för polisens förankring i lokalsamhället.

Flera personer i polisens högsta ledningsskikt har under lång tid verkat för att skapa något som ibland benämnts som ”allpoliser”. Det har inneburit att specialistenheter har skurits ned eller helt avskaffats. Trafikpolisverksamheten utgör ett tydligt exempel på detta. Upprepade gånger har det i olika rapporter påpekats att det finns ett behov av att öka eller åtminstone säkerställa nivån på antalet trafikpoliser. Antal trafikpoliser har dock sjunkit kraftigt. Trots att antalet poliser totalt har ökat har kurvan för antalet trafikpoliser gått i motsatt riktning. År 1975 utgjorde trafikpoliserna omkring tio procent av den samlade poliskåren mot dagens dryga en procent.

Läs rapporten i sin helhet!

Ansökan om forskningsmedel 2021.

Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till
fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. Ansökan skall skickas senast den 30 september 2021.

Ansökan ska innehålla:
• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning
• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel
• Meritförteckning

Mer information!